Efter uppmurning av tre väggar anlände Veto pannan på 500 kw. Det är en Finsk stokerpanna som inhandlats genom Lindbergs vvs/el AB i Lindesberg.
Uppregling av väggar och tak på flisförådet
 
Förådet börjar ta form. Flisen kommer att hämtas med lastmaskin från gamla gödselplattan.
En fjäderomrörare förser en kraftig bottenskruv med flis. Skruven matar sedan ett cellhjul med flis. Cellhjulet utgör hinder för att undvika bakeld. Fler spärrar för bakeld finns.
 
Flis i förådet under drift. Inmatning har fungerat klanderfritt.
 
Se film på uttagare i drift
 
 
Tak samt skorsten är nu på plats. Mycket arbete har grabbarna på Lindbergs rör utfört. Montering av akumulatortank, rör, el samt montering av skorsten för rökgaser.
I manöverrummet ser man den kraftiga inmatningsskruven (200 mm.) från flisförådet. Flisen ramlar därefter ned i cellhjulet och därefter in i inmatarskruven till förbränningskammaren. För att öka säkerheten finns vattennedsläpp för att undvika evt. bakeld. Två automatiska elektriska tändare av flisen sitter i pannan. Med en knapptryckning så är allt i drift efter ca 5 minuter. Askurmatning sker automatiskt till behållare utanför pannrummet. Sotning av pannans rökgaskanaler sker med tryckluftstötar. Tidsinställning, efter eget önskemål.
 
På bilden syns en fem kubiks akumulatortank samt den välisolerade skorstenen. Rökgastemperaturen kan vid drift stiga upp till 170-180 grader vid utgång till rökgaskanal. Inköp av panna och all utrustning har skett genom Lindbergs vvs/el AB i Lindesberg. I köpet ingick all montering av rör, el samt akumulatortank. Andreas är mycket nöjd efter dagens uppstart av pannan. Mycket tack till Kim och Roy Nyden från Lindesbergs vvs/el AB. Vid uppstart fanns även Kimmo Virtanen med som importerar och är representant för Veto pannan i Sverige. Företaget, Lt Energiteknik
 
Rose Marie hade befarat att rökgaserna skulle tränga fram över våra bostäder. Några rökgaser gick knappast att finna. Förbränningen är högeffektiv.
 
Under drift är rökgaserna osynliga. Vid fotografering låg rökgastemperaturen från pannan till rökgaskanal på 142 grader och syrehalten i rökgaserna på 11 %.
 
Lufttillförseln i förbränningsrummet sker på flera ställen. Det ökar möjligheten till en fullständig förbränning, till rena rökgaser. Ett svagt konstant undertryck finns i förbränningsrummet. Undertrycket skapas av en frekvensstyrd fläkt i början av rökgaskanalen (skorsten), Lågan påminner om en väljusterad låga i en oljebrännare.
 
 
Se flisning
Kapaciteten på flisaggregatet var mycket hög. Vi uppskattar att årsbehovet för spannmålstork och bostäder, flisades på åtta timmar.