Manngårdsbyggnaden som var byggd på 1800 talet brann ned till grunden år 1920. En stormig natt i november fattade stallet på granngården V.Eknö eld och den kraftiga västliga vinden förde med sig lågorna till Ö.Eknö. Alla ekonomibyggnader och manngårdsbyggnaden försvann i lågorna.
Birger Jonsson då 15 år betraktar ruinerna efter manngårdsbyggnaden.
Bröderna Jonsson flyttade direkt efter branden till Arboga. Det första bostadshuset som byggdes upp var flygelbyggnaden. Det var angeläget att snarast komma tillbaka och driva gården vidare på plats.
Mycket timmer gick åt till uppbyggnaden av manngårdsbyggnaden. Både stående och liggande timmertavlor ingår i konstruktionen. Ett levande hus som rör sig efter årstiderna.
År 1925 stod huset färdigt. Byggmästare Björkholm från Aspa hade med sina mannar gjort ett mycket bra arbete. Arkitekt var Edvin Eriksson Örebro.
Den första ekonomibyggnaden som byggdes upp var logen där skörden lagrades som skylar (kärvar) för att sedan tröskas under vintern med stationär tröska. Det var säkert stressigt att bygga på tak och väggar till skörden 1921.
Ladugården med skulle blev färdig 1923. Takbeklädnaden var spåntak, vilket ofta användes på den tiden. Hyvlade bitar som var ca 6-7 mm. tjocka och 10 cm x 30 cm stora. På femtiotalet kläddes taket med etternit och takkuporna togs bort.