Edvin Engström   

 

Hög aktivitet i kupan konstaterar Edvin. Drottningen som är markerad med lila färg i denna kupa ger  starka avkommor som har god förmåga att fylla kupan med honung. Till höger ett arbetsbi som tar en kort rast.

Edvin fyller på rökpusten med torv för att lugna bina vid skattning. En välfylld ram kan innehålla ca 2 kg honung. Denna ram har bina fyllt till sista cellen. Vattenhalten i cellerna har också sjunkit till rätt nivå. 
Till höger sätter Edvin ned den renborstade ramen i knekten (låda) för att tas med till slungrummet.

Vädret har varit svalt och regnigt under en period. Bina kan då äta upp sin egen honungen i ramarna. Sol och värme har dock återkommit och draget till kuporna har fortsatt. Rapsfälten har blommat och fått god hjälp av bina med pollinering. Som tack får bina nektar med sig hem till kupan. Efter bearbetning har de omvandlat den till honung. Edvin avtäcker de honungsfyllda cellerna innan ramarna placeras i slungan

Efter några minuters körning i slungan är ramarna betydligt lättare och den fina honungen rinner ned i hinken vid slungan. Doften i slungrummet av honung är mycket angenäm.

Den slungade honungen förvaras i tunnor tills den har antagit rätt konsistens. Omröring sker under förvaringen så att honungen får en jämn och mjuk konsistens. Därefter tappas honungen på burk. Inger sköter tappning medan Edvin sätter på lock samt klistrar på etikett Slutresultatet. En burk med en vacker etikett samt mycket smakligt innehåll.
En vårbild på verandan. Mars 2005